Clients

Lunds universitet, K2, Dansekapellet/København, Ljungberg/Lockby, Hässleholms kommunMalmö Opera, Operaverkstan, Västra Götalandsregionen, Tomelilla kommun, Kulturen i Lund, Gävle folkteater, Bardo Records, Sørlandets Kunstmuseum, Fotograf Albert Wiking, Charlottenborg Udstillingsbygning, Stiftelsen Framtidens Kultur, Lundavision, VBK, Statens Maritima Museer, Mistra-Swecia, Raoul Wallenberg Institutet m fl. 

För Lunds universitet: Juridiska fakulteten, Lunds Tekniska Högskola, Ekonomihögskolan, Kommunikationsenheten, Musikhögskolan i Malmö, Medicinska fakulteten, Centrum för miljö- och klimatforskning, Centrum för mellanösternstudier, LU Innovation, LU Holding m fl.

About

My assignments are often cultural in character or concern public and educational information – in printed or moving media. Concepts, graphic profiles, brochures, magazines, campaigns, web design, book design etc. My outlook on communication is simple. I believe in clarity, plain messages, with attitude and thought, put across with knowledge and a feeling for words, images and form.

Mina uppdrag rör ofta kultur eller samhälls- och utbildnings­information – i tryckta eller rörliga medier. Koncept, grafiska profiler, broschyrer, magasin, kampanjer, webb, bokformgivning m m. Kommunikation ska vara enkel. Tydlighet, renodlade budskap med attityd och tanke, förmedlade med kunskap och känsla för ord, bild och form.

Rewards

2020: Mitt Hässleholm. Hässleholms kommun. Skriften belönades med Svenska Publishingpriset i kategorin guider 2020.

2013: 100 ting ur samlingarna. Statens Maritima Museer. Boken belönades med Svenska Publishingpriset i kategorin fackböcker 2013.

2012: Galaxens bästa Operaverkstad. Belönades med Svenska Publishingpriset, juryns specialpris 2012. Omfång 36 sidor.

2006–2009: Kultur Västra Götaland. Västra Götalandsregionen. Skriften belönades med Svenska Publishingpriset 2006, 2008 och 2009.

2007: Hässleholm nästa. Konceptbroschyr för Hässleholms kommun. Belönades med Svenska Publishingpriset 2007.

1998: Eldvatten – porträtt och intervjuer. Fotograf Albert Wiking. Boken fick HDK:s Bokpris 1998, bokdesign.

Plus en mängd nomineringar under åren.