Jubileumskatalog.

Uppdrag: Idéupplägg, grafisk form och produktion av katalog för Lunds universitets 350-årsjubileum. (180 sidor. Upplaga 20.000 ex.)

”I 350 år har Lunds universitet utbildat generation efter generation av studenter och genom forskning fått fram ny kunskap. Det är värt att fira. Vi har historien som bakgrund och framtiden som fokus under jubileets nutid. Vi vill fira med både lätthet och tyngd, humor och allvar. Vi vill ha ett lundensiskt jubileum!”