Syrien 48 tim

48 tim om Syrien.

Lunds universitet och Centrum för Mellanösternstudier bjuder in till 48 timmar om Syrien. Ett evenemang om syrisk historia, politik och kultur sammanfattat i 24 programpunkter med syfte att sprida kunskap om Syrien.

Uppdrag: Idé och koncept, namn på evenemanget, upplägg och grafisk produktion. Uppdragsgivare: CMES – Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet.