Sørlandets Kunstmuseum.

Uppdrag: Vi producerade under en längre tid vernissagefoldrar, annonser m m.

SKMU – Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand, grundades 1995 och är ett av de få konstmuseer i Norge som både visar bildkonst och konsthantverk. Museet bedriver en omfattande konstnärlig verksamhet som omfattar utställningar av den fasta samlingen, temporära utställningar av samtidskonst och vandringsutställningar till bl a skolor.