;Kultur Västra Götaland. 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2008/09. Skriften belönades med Svenska Publishingpriset 2006, 2008 och 2009.

Uppdrag: Grundkoncept, namn och logotype. Formgivning och produktion m m. (Skriften utkom 1 ggr/år. Omfång ca 120 sidor). Redaktör Anders Franck, Göteborgs universitet.

Opera och ­experimentteater. ­Beethov­en och garagerock. Vitterhetssamfund och hembygdsföreningar. Kulturlivet i Västra Götaland är intensivt och omväx­lande. Där möts ­stilar, uttrycksformer och traditioner. Där möts ­människor i konst, musik, ­litteratur och folkbild­ningsverksamhet. ­Människor som ­skapar och ­människor som upplever kultur. Här presen­teras några ­av­tryck av det ­skapandet och de upplevelserna. ­Avtryck som tillsammans speglar det senaste årets händelseutveckling i en av ­Sve­riges mest dynamiska kulturregioner.