Raoul Wallenberg Institutet

RWI – Raoul Wallenberg Institutet

Raoul Wallenberg Institutet, RWI, är en oberoende akademisk institution som söker främja universell respekt för mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Genom akademisk och tillämpad forskning bidrar institutet till att utveckla, konkretisera och flytta fram positionerna för de mänskliga rättigheterna. Genom utbildning och handledning av befattningshavare i nyckelpositioner stärker institutet skyddet av de mänskliga rättigheterna.

Uppdrag; Imageskapande broschyr. Svensk och engelsk (32 sidor). Re-design av logotyp och grundprofil. Uppdragsgivare: Leif Holmström, Rolf Ring, RWI – Raoul Wallenberg Institutet, Lund

Raoul Wallenberg Institutet