IMM 2009–2013. Programkataloger.

Uppdrag: Grafisk profil, produktion av programkataloger 2009–2013 (5 årgångar), design av webbsida m m. Uppdragsgivare: Elisabet Johnson / LundaVision, i samarbete med Arne Berge.

Syftet med programkatalogen är att förse deltagarna med ett innovativt, informativt och inspirerande material. Att öppna för interaktion och dialog. Att göra deltagarna delaktiga under konferensen. I ett samlat grepp informera om platsen/platserna (kartor, scheman m m). Allt producerat material ska stärka varumärket och locka nästa års besökare och talare.

Utgångspunkten för Innovation in Mind (IIM) är att all innovation börjar i det mänskliga medvetandet och med gränsöverskridande möten mellan olika kunskapsområden, mellan resurser och behov, mellan fråga och svar. Innovation in Mind är en arena för sådana möten. Syftet är att sätta fokus på innova­tioner och förutsättningarna för att de ska kunna uppstå, att uppmuntra nya ­tankebanor, att bidra till ett bättre innovationsklimat och att vara en katalysator för nya samarbeten och konstellationer.