Mistra-SWECIA

Swedish Research Programme on Climate, Impacts and Adaptation.

Mistra-SWECIA är ett tvärvetenskapligt program som utvecklar forskningsbaserade beslutsunderlag för klimatanpassning. De forskare som medverkar i programmet studerar hur klimatet förändras, klimatförändringars effekter och ­möjliga strategier för klimatanpassning. Programmet har ett ­särskilt fokus på skogen och hur svenskt skogsbruk påverkas av ett förändrat klimat. Mistra-SWECIA är finansierat av ­Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra. SWECIA står för ­Swedish Research Programme on Climate, Impacts and Adaptation. Programmet involverar SMHI, SEI, Lunds universitet och Stockholms universitet, SMHI är programvärd, och pågår under 2008–2015.

Uppdrag: Skapa enhetlig profil för den information som kommuniceras och sprids. Grafisk form och produktion av årsredovisningar, vetenskapliga rapporter och andra utgåvor.