350 år av nyttig forskning

Innovationer och upptäckter från Lund.

Lunds universitet är ett innovativt universitet. I över 300 år har forskare från Lund gjort upptäckter och skapat innovationer som fått stor betydelse för omvärlden. Här är ett axplock av upptäckter från Lund genom tiderna – från medicinprofessorn Johan Jacob Döbelius upptäckt av Ramlösa hälsobrunn i början av 1700-talet till 2015 då LTH-doktoranden Michal Stala insåg att han satt på en spännande affärsidé och bildade företaget Mistbase, som utvecklar en lösning (kombinerad hård- och mjukvara) som gör att uppkopplade saker kan kommunicera trådlöst.

Uppdragsgivare: LU Innovation – Lunds universitets samlade enhet för innovation och kommersialisering.