Wanantaka Gård

Wanantaka har i mer än 200 år och åtta släktled varit ett gästfritt herresäte som välkomnat oräkneliga gäster till sin grönskande park, sina ståtliga ­byggnader och sina vida jakt­marker. Med denna skrift välkomnar vi även dig att bekanta dig med ­Wanantakas ­historia, utveckling och nutida verksamhet. Uppdrag: Grafisk formgivning och produktion av bok (halvfransk bindning), 3 språk. […]

Joyce, Beuys and a (Dark) Blue Sky 

I hold this book to be the most ­important ­expression which the ­present age has found; it is a book to which we are all indebted, and from which none of us can escape. T. S. Eliot, “Ulysses, Order and Myth” (1923)

Operaverkstan (20-årsskrift)

Ett tjog opera – tjugo år med Operaverkstan Operaverkstan är Malmö ­Operas laboratorium som sedan 2002 ­spelar för små barn, stora barn och vuxna barn. Operaverkstans unika profil har skapats genom en repertoar där val av verk och ­uppsättningar styrts av nyfikenhet och lek. En röd tråd är att belysa relationen ­mellan ­barn och vuxna samt hur […]

Utvidgad juridisk introduktionskurs

UJIK – Utvidgad juridisk introduktionskurs UJIK är en introduktionskurs som både ger praktiskt användbara juridiska ­kunskaper och ytterligare en möjlighet att fortsätta studera juridik på juristprogrammet i Lund. Uppdrag: Idé, koncept, grafisk form av broschyr för Juridiska fakulteten i Lund. Format och omfång: 85×125 mm (hörnrundad) 40 sidor.

Steg – en vandring i människans natur

Steg – en vandring i människans natur. I arton essäer speglas landskapets förändring såväl som människans plats i ­tillvaron. Där berättelser och bilder löper likt en vävnad längs med gärden och fädrifter, ­mellan gods och gårdar.