Kulturen.

Kulturen grundades 1892 av Georg J:son Karlin. Idag är Kulturen det största museet i Skåne och näst äldsta friluftsmuseet i världen. På två stadskvarter i Lund ryms ett trettiotal ditflyttade hus som visar hur människor levt i Skåne och Sverige genom tiderna. Där finns även flera intressanta utställningar om allt från skånskt allmogeliv till konst och design till utställningar kring dagsaktuella teman. Den första årsboken gavs ut 1935. 2004 fick vi uppdraget att modernisera och skapa ett nytt attraktivt upplägg.

Mellanöstern här (2004) Red. Claes Wahlöö. Ting för lek (2005) Red. Ella Johansson. Överflöd (2006) Red. Lynn Åkesson. Sex (2007) Red. Lars-Eric Jönsson. Kina (2008) Red Björn Magnusson Staaf. Uppdrag: Nytt liv åt Kulturens årsbok. Upplägg, form och design. Uppdragsgivare: Margareta Ahlin, museichef, Kulturen, Lund.