K2 – omstart för kollektivtrafiken – idéer för en hållbar framtid.

Rapporten har tagits fram av forskare verksamma vid K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Tretton korta kapitel behandlar en bred uppsättning ämnen, från övergripande frågor om behov av nya visioner till mer konkreta frågeställningar om till exempel trängsel och kampanjer. Under pandemins inledning har kollektivtrafikens aktörer haft fullt fokus på att hantera akuta problem. Men trots det stålbad man nu genomgår är det viktigt att också lyfta blicken mot vad som kommer efter pandemin. Kriser kan öppna möjligheter för nya idéer, perspektiv och lösningar. Med den här skriften vill vi bidra till en sådan diskussion. Vårt fokus är inte på en återgång, det vill säga att kollektivtrafiken så snabbt som möjligt ska gå tillbaka till hur det var innan, utan på omstart med idéer och lösningar för en mer hållbar framtid.

Uppdrag: Grafisk formgivning och produktion av bok för K2. Format: 180x180mm, 160 sidor.