Wanantaka har i mer än 200 år och åtta släktled varit ett gästfritt herresäte som välkomnat oräkneliga gäster till sin grönskande park, sina ståtliga ­byggnader och sina vida jakt­marker. Med denna skrift välkomnar vi även dig att bekanta dig med ­Wanantakas ­historia, utveckling och nutida verksamhet.

Uppdrag: Grafisk formgivning och produktion av bok (halvfransk bindning), 3 språk. Text och redaktion: Pontus Kyander. Format: 156 sid, 169×230 mm. Edition Wanantaka ISBN 978-952-65354-1-8.