Steg – en vandring i människans natur

I arton essäer speglas landskapets förändring såväl som människans plats i ­tillvaron. Där berättelser och bilder löper likt en vävnad längs med gärden och fädrifter, ­mellan gods och gårdar, möten och människor. Ett nätverk av korsande stigar mellan kultur och historia, där vandrarens rytm binds samman med det förflutna och nutid – tillhörighet med identitet. Platser där natur blivit till kultur – och kultur till natur. 

Köp boken

Foto och grafisk form: Magnus Bergström (stort tack till Lene Pels). Text: Martin Hellryd och Matz Jörgensen. Format: G5, 120 sid. Tryck inlaga: Munken Lynx Rough. Förlag: Votum. ISBN 978-91-89021-66-2.