I halvtid. Swelifes första sex år som möjliggörare för life science i Sverige 2014–19.

Swelife är ett nationellt, strategiskt innovationsprogram. Vi arbetar för en förbättrad folkhälsa och hållbar tillväxt inom life science-sektorn.

Den grund Swelife står på är idén att vi som lever i Sverige ska ha tillgång till före-byggande insatser och kunskap för ett liv i hälsa, och när vi är sjuka ska vi ha tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad behandling.

Swelife har funnits sedan 2014 och är nu halvvägs genom sin programperiod.