Kraftfält

Det här är ett porträtt av en ovanlig organisation: Stiftelsen framtidens kultur, som sedan starten 1994 har varit ett eget kraftfält i det svenska kulturpolitiska landskapet. Vårt uppdrag blev att skapa struktur och ge liv åt ett omfattande grundmanus. Formge, illustrera och paketera. I samarbete med Gunilla Kindstrand, journalist och huvudredaktör.

Kultur Västra Götaland

Beethov­en och garagerock. Vitterhetssamfund och hembygdsföreningar. Kulturlivet i Västra Götaland är intensivt och omväx­lande. Där möts ­stilar, uttrycksformer och traditioner. Vårt uppdrag: Koncept, namn och logotype. Formgivning och produktion m m.

Vision 2025 – Lunds kommun

Hösten 2008 genomfördes ett omfattande visionsarbete i Lunds kommun. Viktiga frågor kring bland annat näringsliv, miljö och det goda livet studerades ur lokala, regionala och internationella perspektiv. Arbetet resulterade i Vision 2025. Broschyren Vision 2025 är en summering av Lunds kommuns visionsarbete riktad till alla anställda i kommunen. Vårt uppdrag: Att skapa struktur och ge liv åt en omfattande grunddokumentation.

Vattenhallen Science Center

Grafisk profil för Vattenhallen som öppnade hösten 2009. Vattenhallen är ett science center med stark anknytning till Lunds universitet. LTH Lunds Tekniska Högskola samverkar med Naturvetenskapliga fakulteten i verksamheten och inrymt i Vattenhallens lokaler finns idag Lunds planetarium. Institutioner vid universitetet och företag bidrar med medel samt expertis och ämneskunnande i utvecklingen av nya experiment.

Alexandramannen

På uppdrag av författaren, Katia Wagner. Bok och pocket, 200 sidor. I april 2007 dömdes 31-årige Atheer Al Suhairy mot sitt nekande i Sveriges hittills största nätsexhärva. Han fick tio års fängelse för sexbrott mot närmare femtio unga tjejer och för att ha använt täcknamnet ”Alexandra” på internet. Boken Alexandramannen nominerades 2009 till Guldspaden och Wendelapriset.

Hässleholm nästa

Hässleholms kommun. Hässleholm nästa. På bara några år har Hässleholm förvandlats till en sjudande storstadsnära kommun. Här finns viljan att möta förändringar. Och kraft nog att välja ett eget spår. Fler och fler vill bo i samklang med naturen. Inflyttningen till kommunen ökar stadigt. Det är nära till Hässleholm. Inom 20-50 minuter nås de större […]

IKDC

Ingvar Kamprad Designcentrum IKDC. Broschyr i samband med offentliggörandet av Ingvar Kamprads donation på 350 Mkr till uppförandet av IKDC i Lund. Uppdrag: Konceptbroschyr. Illustrera, skapa en känsla och förmedla bilden och visionen av Ingvar Kamprad Designcentrum.

Pompeji Panem Gustas

En unik utställning med nyupptäckta föremål från Pompeji. En kulturhistorisk upplevelse av romerskt vardagsliv. I Hässleholm. La Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei i samarbete med Hässleholms kommun. Hässleholm Kulturhus 13 september 2008 – 18 januari 2009.