XS

Med utgångspunkt i den fysiska mötesplatsen mellan två världsledande forskningsanläggningar ska XS göra det osynliga synligt, det komplicerade tillgängligt och det abstrakta gripbart. XS ska vara en attraktiv mötesplats och en aktiv facilitator för konstruktiv dialog om viktiga framtidsfrågor mellan forskare, makthavare och medborgare. I centrum står den mänskliga nyfikenheten, lusten att upptäcka och förstå världen omkring oss och drivkraften att gemensamt bidra till en hållbar utveckling. (Vision ur förstudien XS)

Uppdrag: Att paketera en omfattande förstudie till ett attraktivt pedagogiskt dokument. Arbetsgrupp: Elisabet Johnson, Arne Berge, Jan Riise.

Utdrag från förstudien.

Exempel från bildserie, som stöd för projektgruppen, vid möten med t ex intressenter.