Campus Helsingborg 20 år

Hur gick det till när den gamla Tretornfabriken blev universitet, hur växte utbildning och forskning fram och vart är campus på väg? I denna jubileumsbok tecknas bilder av Campus Helsingborgs tillblivelse, utveckling och framtid. Här möter du några av alla de som formar och format lärosätet. Genom anekdoter, personliga betraktelser och reflektioner ger denna rikt illustrerade bok bred inblick i Helsingborgs campus. 

Uppdrag: Jubileumslogo och bok. Idé, koncept, grafisk produktion m m. Omfång: 368 sidor inlaga, flexoband (danskt mjukband), upplaga 3.000 ex. ISBN: 978-91-519-7091-2