Vattenhallen Science Center

Vattenhallen Science Center.

Vattenhallen är ett science center med stark anknytning till Lunds universitet. LTH Lunds Tekniska Högskola samverkar med Naturvetenskapliga fakulteten i verksamheten och inrymt i Vattenhallens lokaler finns idag Lunds planetarium. Institutioner vid universitetet och företag bidrar med medel samt expertis och ämneskunnande i utvecklingen av nya experiment. Många forskare är aktiva i möten med skolelever och andra besökare i Vattenhallen, vilket bidrar till vår intention att vara en mötesplats för universitet, skola, allmänhet och näringsliv. Vattenhallen Science Center öppnades hösten 2009 och har sedan starten haft ca 250 000 besökare. Ungdomar och vuxna.

Uppdrag: Grafisk profil för Vattenhallen Science Center.