The Lund Business Formula

Imagebroschyr för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Att göra en skillnad är Ekonomihögskolans vision. Men hur gör man skillnad? Ekonomi är förändringens språk. Med kunskaper i ekonomi får man en kraftfull verktygslåda att förstå sin omvärld och utveckla den till det bättre.

Ekonomihögskolan är en del av Lunds universitet, som rankas bland de 100 bästa universiteten i världen. Rankningarna omfattar ett flertal ämnen vid Ekonomihögskolan, som håller en hög internationell nivå inom forskning, utbildning, internationalisering och företagssamverkan. Ekonomihögskolan är EQUIS-ackrediterad (internationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildningar inom ekonomi och ledarskap).

Uppdrag: Idé, koncept, grafisk produktion m m. Omfång: 54 sidor, hårdband, wire-o-bunden, 180x180mm, upplaga 3.500 ex.