Lunds universitet 350 år

”I 350 år har Lunds universitet utbildat generation efter generation av studenter och genom forskning fått fram ny kunskap. Det är värt att fira. Vi har historien som bakgrund och framtiden som fokus under jubileets nutid. Vi vill fira med både lätthet och tyngd, humor och allvar. Vi vill ha ett lundensiskt jubileum!”

Vi fick uppdraget att göra ett upplägg, formge och producera katalogen för Lunds universitets 350-årsjubileum. Katalog med 180 sidor. Upplaga 20.000 ex.