LTH 2020

Utbildningskatalog.

Lunds Tekniska Högskola är en av Sveriges få kompletta tekniska högskolor. Här finns alla klassiska civilingenjörsprogram liksom nyare, och i vissa fall unika, utbildningar. Samarbetet med Lunds Tekniska Högskola har pågått sedan 1990-talet.

Uppdrag: Grafisk produktion av katalog. Nominerad till Svenska Publishingpriset 2019 i kategorin kurskataloger.