LTH / 2019

Utbildningskatalog 2019.

LTH 2019 är nominerad i Svenska Publishingpriset 2019 i kategorin Utbildningskataloger.

Lunds Tekniska Högskola är en av Sveriges få kompletta tekniska högskolor. Här finns alla klassiska civilingenjörsprogram liksom nyare, och i vissa fall unika, utbildningar. Det finns även flera högskoleingenjörsprogram samt arkitekt- och industridesignprogram. Forskning bedrivs inom samtliga ämnesområden. Inom nanoteknologi, förbränningsfysik och bioteknik är den världsledande. Samarbetet med Lunds Tekniska Högskola har pågått sedan 1990-talet.

Uppdrag: Grafisk produktion av katalog, 84 sidor, upplaga 20.000 ex.