Love på Operaverkstan

”Talar högt till förståndet och djupt till hjärtat.”

Carl Jonas Love Almqvist, (1793–1866)

”Allt sedan Operaverkstans start 2002 har Carl Jonas Love Almqvists texter och tankar funnits med som en röd tråd. Vår allra första föreställning, Stadsmusikanterna, baserades helt och hållet på hans bok ”Om svenska rim”. Almqvists citat har fått formulera hur våra föreställningar och vårt arbetssätt skall genomsyras av kärlek till det barnsliga samt hur vi strävar efter publikmöten som talar högt till förståndet och djupt till hjärtat. Nu presenterar vi stolt temat för nästa säsong: Love på Operaverkstan!”

Maria Sundqvist > konstnärlig ledare

Grafiskt koncept, säsongsprogram, affischer m m.