Klimatforskning

Klimatforskning vid Lunds universitet.

Klimatet förändras och det går fort. Förändringarna är orsakade av vårt sätt att leva, hur vi transporterar oss och produ­cerar varor, men framförallt genom användningen av vår främsta energikälla, de fossila bränslena, vars utsläpp har stor klimatpåverkan. Effekterna kan redan ses i form av en ökning av den globala medeltemperaturen, smältande isar och stigande havsnivå. Alla aspekter av liv berörs. Våra, och jordklotets, villkor håller på att förändras i grunden och det behövs kunskap utifrån en mängd olika perspektiv för att förstå och hantera klimatfrågan. Beröringspunkterna mellan klimatfrågan och andra stora världsfrågor som fattigdomsbekämpning, biologisk mångfald och ekonomiskt tillväxt är många.

Broschyr: Idé, upplägg, texter, bilder och grafisk produktion. Pocket: Idé, upplägg, bilder och grafisk produktion.