IKDC

Ingvar Kamprad Designcentrum

Broschyr i samband med offentliggörandet av Ingvar Kamprads donation på 350 Mkr till uppförandet av IKDC i Lund.

Uppdrag: Konceptbroschyr. Illustrera, skapa en känsla och förmedla bilden och visionen av Ingvar Kamprad Designcentrum.