Pompeji Panem Gustas

För Hässleholms kommun. En unik utställning med nyupptäckta föremål från Pompeji. En kulturhistorisk upplevelse av romerskt vardagsliv. I Hässleholm. La Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei i samarbete med Hässleholms kommun. Hässleholm Kulturhus 13 september 2008 – 18 januari 2009.

Uppdrag: Marknadsföring av utställning. Grafiskt koncept, logotype. Design av bilaga i Sydsvenska Dagbladet, webbplats, annonser, broschyr, affischer, säljmaterial, skyltar, vepor, m m.