Gränslös sjöfart. 

Uppdrag: Ny grafisk form och struktur av sjöhistorisk årsbok. Uppdragsgivare: Statens maritima museer, Sjöhistoriska museet. Redaktör: Ulrika Djerw, Statens maritima museer.

Sjöhistoriska museet ingår i myndigheten Statens maritima museer (SMM). Inom ramen för sin uppgift att bevara och främja kunskapen om det maritima kulturarvet bedriver SMM insamling, dokumentation, utställnings- och programverksamhet. Sjöhistorisk årsbok utkommer vartannat år och behandlar olika maritima teman inom Sjöhistoriska museets verksamhetsfält.