Kulturen

Kulturen grundades 1892 av Georg J:son Karlin. Idag är Kulturen det största museet i Skåne och näst äldsta friluftsmuseet i världen. På två stadskvarter i Lund ryms ett trettiotal ditflyttade hus som visar hur människor levt i Skåne och Sverige genom tiderna. Där finns även flera intressanta utställningar om allt från skånskt allmogeliv till konst och design till utställningar kring dagsaktuella teman. Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige utgör grunden för Kulturens verksamhet.

Kulturens årsbok.

Den första årsboken gavs ut 1935. 2004 fick vi uppdraget att modernisera och skapa ett nytt attraktivt upplägg.

Mellanöstern här (2004) Red. Claes Wahlöö. Ting för lek (2005) Red. Ella Johansson. Överflöd (2006) Red. Lynn Åkesson. Sex (2007) Red. Lars-Eric Jönsson. Kina (2008) Red Björn Magnusson Staaf. Uppdrag: Nytt liv åt Kulturens årsbok. Upplägg, form och design. Uppdragsgivare: Margareta Ahlin, tidigare museichef, Kulturen, Lund.

Bokkulturen. Från A till Ö.

Det var i Lund som det klassiska typsnittet Berling skapades. Familjen Berlings hus finns bevarat på Kulturen i Lund. Här finns en permanent utställning om bokens och det tryckta ordets historia. I utställningen guidas besökaren på en resa genom bokens historia, från bokstävernas begynnelse, via boktryckarkonsten och läsandets utveckling, till internet. Utställningen och boken vill väcka tankar om makten över ordet, om demokrati, mångfald och tryckfrihet.

Katja of Sweden.

Marknadsföring av utställning, affischer, vernissagekort m m.