A cappella

Tjugofem körledares röster.

I denna bok möter vi tjugofem framstående körledare från olika delar av Sverige, alla med lång erfarenhet av olika typer av körarbete. Tillsammans ger de en kalejdoskopisk bild av vad det innebär att vara körledare idag. Boken vänder sig till körledare och körsångare, till musikerstudenter och lärare, men också till alla som är engagerade i kultur- och föreningsverksamhet och intresserade av inifrånperspektiv på musikaliskt lärande och skapande.

Uppdrag: Struktur, grafisk form och grafisk produktion. Författare: Karin Johansson (professor, konstnärlig forskning i musik vid Musikhögskolan i Malmö)  Uppdragsivare: Lena Ekman Frisk (producent) vid Körcentrum Syd, Lunds Universitet. Porträttbilder: Leif Johansson.