K-märkta fartyg

Uppdrag: Ny grafisk form och struktur av sjöhistorisk årsbok. Sjöhistoriska museet ingår i myndigheten Statens maritima museer (SMM). Inom ramen för sin uppgift att bevara och främja kunskapen om det maritima kulturarvet bedriver SMM insamling, dokumentation, utställnings- och programverksamhet. SMM är också marinarkeologisk remissinstans. Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm har som ända­mål att främja intresset för Sjöhistoriska museet och dess verksamhet. Sjöhistorisk årsbok utkommer vartannat år och behandlar olika maritima teman inom Sjöhistoriska museets verksamhetsfält.

Uppdragsgivare: Statens maritima museer, Sjöhistoriska museet. Redaktör: Ulrika Djerw, Statens maritima museer.