Vandringsguide / Trail Guide.

Uppdrag: Upplägg, grafiskt koncept, logo, design och produktion av vandringsguide och kartfoldrar. Uppdragsgivare: Hellryd Martin (projektledare) för Vandra i Skåne – ett sam­arbetsprojekt mellan Leader regionerna Lundaland och Ystad – Österlen. Texter: Matz Jörgensen (kulturhistoriker).

Pilgrimsvägen mellan Lund och S:t Olof är i högsta grad en levande led, med en livaktig natur, kultur som historia. Leden löper genom ett landskap som förändrats över tid. Det kulturella, det politiska och det religiösa landskapet har skiftat liksom det agrara och industriella landskapet. I alla tider har människor bott och verkat här; arbetat i sitt anletes svett, roat sig på fest och marknad, oroat sig över vädrets makter såväl som mer världsliga krafter, men även helt säkerligen förundrats över det omgivande landskapet. I kulturhistorikerns Matz Jörgensens sällskap kan du bege dig ut i tid och rum längs pilgrims­vägen. Fångas av naturens skönhet, förundras över historiens gång såväl som roas av de skrönor och berättelser som slår följe på vägen.