Under ytan. Statens maritima museer.

Uppdrag: Broschyr för Statens maritima museer. Svensk och engelsk (32 sid).

Statens maritima museer är en museimyndighet som driver Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm samt Marinmuseum i Karlskrona. Myndighetens uppgift är inte att skydda eller bevaka maritimhistoriska föremål och platser. Uppdraget är att förmedla kunskap om allt som rör människan och havet. Genom att visa och vårda museisamlingar, genom att sprida information och stödja andra som arbetar inom ämnesområdet medverkar Statens maritima museer till att det maritima kulturarvet bevaras, används och utvecklas.