SoPact. Ett acceleratorprogram för socialt entreprenörskap och innovation. 

Uppdrag: Grafisk formgivning och produktion av rapport.

SoPact är en innovationsfrämjande verksamhet vid Lunds Universitet som katalyserar idéer som tar tillvara på samhällets potential. Vi arbetar utifrån ­samskapande processer som testar, identifierar och skapar lösningar på komplexa samhällsutmaningar.