Vision 2025 – Lunds kommun

Uppdrag: Konceptbroschyr (24 sidor). Att skapa struktur och ge liv åt en omfattande grunddokumentation.

Vägen till Vision 2025. Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommundirektören och Lunds kommuns förvaltningschefer ­genomförde hösten 2008 ett omfattande visionsarbete. Viktiga frågor kring bland annat näringsliv, miljö och det goda livet studerades ur lokala, regionala och internationella perspektiv. Arbetet resulterade i Vision 2025, som fastställdes av kommunstyrelsen den 15 januari 2009. Broschyren Vision 2025 är en summering av Lunds kommuns visionsarbete riktad till alla anställda i kommunen.