Galaxens bästa Operaverkstad

Operaverkstan spelar musikteater för små barn, stora barn och vuxna barn. Vi är Malmö Operas labora­to­rium. Vi vill förbrylla och ­beröra när vi utforskar musikdramatikens magi. Här diskuteras, avnjuts och ifrågasätts opera. Uppdrag: Idé, formgivning och produktion av programbroschyren Galaxens bästa Operaverkstad fick Svenska Publishingpriset, juryns specialpris. 2012. Omfång 36 sidor.    

Sørlandets Kunstmuseum

SKMU – Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand, grundades 1995 och är ett av de få konstmuseer i Norge som både visar bildkonst och konsthantverk. Museet bedriver en omfattande konstnärlig verksamhet som omfattar utställningar av den fasta samlingen, temporära utställningar av samtidskonst och vandringsutställningar till bl a skolor. Vi producerade under en längre tid vernissagefoldrar, annonser m m.

Min älskade Pierrot

En lite olämplig kabarét. 1944 har Hitler förbjudit konst och kultur som inte lämpar sig t ex Arnold Schönbergs musik. Tvärs över sundet sitter Karen Blixen i ett ockuperat Danmark och skriver en allegori om det ofria danska folket ”kanariefåglar i bur” under pseudonym. Uppdrag: formgivning av programbok.

Raoul Wallenberg Institutet

Raoul Wallenberg Institutet, RWI, är en oberoende akademisk institution som söker främja universell respekt för mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Genom akademisk och tillämpad forskning bidrar institutet till att utveckla, konkretisera och flytta fram positionerna för de mänskliga rättigheterna.

Kraftfält

Det här är ett porträtt av en ovanlig organisation: Stiftelsen framtidens kultur, som sedan starten 1994 har varit ett eget kraftfält i det svenska kulturpolitiska landskapet. Vårt uppdrag blev att skapa struktur och ge liv åt ett omfattande grundmanus. Formge, illustrera och paketera. I samarbete med Gunilla Kindstrand, journalist och huvudredaktör.

Gränslös sjöfart

Ny grafisk form och struktur av sjöhistorisk årsbok. Sjöhistoriska museet ingår i myndigheten Statens maritima museer (SMM). Inom ramen för sin uppgift att bevara och främja kunskapen om det maritima kulturarvet bedriver SMM insamling, dokumentation, utställnings- och programverksamhet. SMM är också marinarkeologisk remissinstans.

Kultur Västra Götaland

Beethov­en och garagerock. Vitterhetssamfund och hembygdsföreningar. Kulturlivet i Västra Götaland är intensivt och omväx­lande. Där möts ­stilar, uttrycksformer och traditioner. Vårt uppdrag: Koncept, namn och logotype. Formgivning och produktion m m.

Kulturen

Kulturen grundades 1892 av Georg J:son Karlin. Idag är Kulturen det största museet i Skåne och näst äldsta friluftsmuseet i världen. På två stadskvarter i Lund ryms ett trettiotal ditflyttade hus som visar hur människor levt i Skåne och Sverige genom tiderna. Där finns även flera intressanta utställningar om allt från skånskt allmogeliv till konst och design till utställningar kring dagsaktuella teman. Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige utgör grunden för Kulturens verksamhet. Den första årsboken gavs ut 1935.

Vision 2025 – Lunds kommun

Hösten 2008 genomfördes ett omfattande visionsarbete i Lunds kommun. Viktiga frågor kring bland annat näringsliv, miljö och det goda livet studerades ur lokala, regionala och internationella perspektiv. Arbetet resulterade i Vision 2025. Broschyren Vision 2025 är en summering av Lunds kommuns visionsarbete riktad till alla anställda i kommunen. Vårt uppdrag: Att skapa struktur och ge liv åt en omfattande grunddokumentation.

Vattenhallen Science Center

Grafisk profil för Vattenhallen som öppnade hösten 2009. Vattenhallen är ett science center med stark anknytning till Lunds universitet. LTH Lunds Tekniska Högskola samverkar med Naturvetenskapliga fakulteten i verksamheten och inrymt i Vattenhallens lokaler finns idag Lunds planetarium. Institutioner vid universitetet och företag bidrar med medel samt expertis och ämneskunnande i utvecklingen av nya experiment.