Medicinska fakulteten är en av åtta fakulteter/vetenskapsområden vid Lunds universitet. Medicinska fakulteten ska i nära samarbete med aktörer inom hälso- och sjukvården bidra till ökad kunskap för ett bättre liv genom utbildning, forskning och kunskapsförmedling av hög kvalitet och med hög relevans för människors hälsa. Här finns 1 800 anställda, 1100 forskarstuderande och 2 800 helårsstudenter på åtta utbildningsprogram på grundnivå samt mastersprogram och specialistutbildningar för sjuksköterskor på avancerad nivå.

Uppdrag: Idé, upplägg, formgivning och produktion av broschyr (svensk och engelsk). Uppdragsgivare: Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

MedFak72