Magnus Bergström

My assignments are often cultural in character or concern public and educational information – in printed or moving media. Concepts, graphic profiles, brochures and campaigns, web design, book design, etc. My outlook on communication is simple. I believe in clarity, plain messages, with attitude and thought, put across with knowledge and a feeling for words, images and form.

Mina uppdrag rör ofta kultur eller samhälls- och utbildnings­information – i tryckta eller rörliga medier. Koncept, grafiska profiler, broschyrer och kampanjer, webb, bokformgivning m m. Kommunikation ska vara enkel. Tydlighet, renodlade budskap med attityd och tanke, förmedlade med kunskap och känsla för ord, bild och form.

Clients

Lunds universitet, Lunds kommun, Hässleholms kommun, Malmö Opera, Operaverkstan, Västra Götalandsregionen, Tomelilla kommun, Kulturen i Lund, Gävle folkteater, Bardo Records, Sørlandets Kunstmuseum, Fotograf Albert Wiking, Charlottenborg Udstillingsbygning, Stiftelsen Framtidens Kultur, Lundavision, VBK, Statens Maritima Museer, Mistra-Swecia, Raoul Wallenberg Institutet m fl. 

For Lund University: Juridiska fakulteten, Lunds tekniska högskola, Ekonomihögskolan, Kommunikationsenheten, Musikhögskolan i Malmö, Medicinska fakulteten, Centrum för miljö- och klimatforskning, Centrum för mellanösternstudier, LU Innovation m fl.