Bergström & Co.

Vi är en liten byrå, med stort engagemang. Listan med uppdragsgivare är lång. Flera har vi samarbetat med sedan starten nittioett. Nedan finner du några exempel. Och i länklistan kan du se ett urval av våra arbeten. Nya och lite äldre.

Våra uppdrag rör ofta kultur eller samhälls- och utbildnings­information – i tryckta eller rörliga medier. Vi arbetar med koncept, grafiska profiler, broschyrer och kampanjer, webb, bokformgivning m m. Vår syn på kommunikation är enkel. Vi tror på tydlighet. Renodlade budskap, med attityd och tanke, förmedlade med kunskap och känsla för ord, bild och form.

Ours is a small agency, with great sense of commitment. The list of our clients is long. Several of them have used our services since we started in ninety-one. You will find some examples below. And in the list of links you can see a selection of our work, both new and slightly older.

Our assignments are often cultural in character or concern public and educational information – in printed or moving media. We work with concepts, graphic profiles, brochures and campaigns, web design, book design, etc. Our outlook on communication is simple. We believe in clarity. Plain messages, with attitude and thought, put across with knowledge and a feeling for words, images and form.

Uppdragsgivare / Clients

Lunds universitet, Lunds kommun, Hässleholms kommun, Malmö Opera, Operaverkstan, Fotograf Albert Wiking, Västra Götalandsregionen, Tomelilla kommun, Kulturen i Lund, Gävle folkteater, Bardo Records, Sørlandets Kunstmuseum, Charlottenborg Udstillingsbygning, Stiftelsen Framtidens Kultur, Lundavision, VBK, Statens Maritima Museer, Mistra-Swecia, Raoul Wallenberg Institutet m fl. 

För Lunds universitet: Juridiska fakulteten, Lunds tekniska högskola, Ekonomihögskolan, Kommunikationsenheten, Musikhögskolan i Malmö, Medicinska fakulteten, Centrum för miljö- och klimatforskning, Centrum för mellanösternstudier, LU Innovation m fl.